Čo je to chatbot

Chatbot je umelá inteligencia vo forme live chatu, ktorá dokáže komunikovať ľudskou rečou.Nejde však iba o syntézu reči. Musí udržiavať súvislú a zrozumiteľnú komunikáciu, ktorá dáva zmysel, aby človek jednoducho porozumel, čo mu chce chatbot povedať.

Chatbot za vás vyrieši 5 AKO

1.) AKO LEPŠIE SPOZNAŤ ZÁKAZNÍKA

Jedným z kľúčových bodov pre stratégiu a marketing firmy je vedieť, čo jej zákazníci chcú a čo ich zaujíma. Vďaka tomu, že budú vaši zákazníci komunikovať s chatbotom zistíte, čo sa ľudia najviac pýtajú, čo ich baví, aké sú ich želania a čo by chceli od vás vylepšiť. Všetky tieto informácie majú vysokú hodnotu pre dosahovanie vašich firemných cieľov.


2.) AKO ZNÍŽIŤ NÁKLADY SVOJEJ FIRME

„Nie som tak chytrý. Len dokážem venovať otázkam viac času, ako ostatní.“ – Albert Einstein. Chatbot dokáže šetriť váš čas a čas vašich zamestnancov a tak môžete upriamiť svoju pozornosť a energiu z helpdesku na dôležitejšie záležitosti. Týmto spôsobom ušetríte nielen finančné náklady, ale môžte aj vytvoriť pridanú hodnotu pre vašich zákazníkov.


3.) AKO ZÍSKAŤ KONKURENČNÚ VÝHODU

Chatbot je čoraz viac diskutovaná téma nielen medzi podnikateľmi, ale aj medzi zákazníkmi. Táto umelá inteligencia má rastúci trend a mnohé firmy (CNN, ProductHunt, Austrian Airlines, Telekom…) už objavili jej potenciál.


4.) AKO ZLEPŠIŤ KOMUNIKÁCIU SO ZÁKAZNÍKMI

Jedna z výhod chatbota je, že má vždy dobrú náladu. Vaši zákazníci budú nadšení z osobného a milého prístupu, s akým ku nim váš chatbot pristupuje. A navyše, dokáže komunikovať až s neobmedzeným počtom zákazníkov naraz.


5.) AKO DOSIAHNUŤ, ABY BOL WEB ZÁROVEŇ ZÁBAVOU

Má vaša firma svojho maskota? Teraz máte unikátnu príležitosť dať svojmu maskotovi jeho jedinečnú identitu.


Kontaktujte násaleboViac info o Bot Builderi

Referencie