Náš Bot Builder

Užívateľsky prívetivý softvér pre implementáciu chatbota bez našej pomoci

Zistite viac detailov

Zlepšenie presnosti

Experimentovanie

Polo-automatizované počiatočné AI trénovanie

Každá AI potrebuje počiatočné trénovanie, ktoré je (môže byť) veľmi nudné. Bot Builder to zvládne za vás tým, že automatizuje niekoľko krokov tréningového procesu, čo vám poskytne vysoko kvalitného chatbota za pár minút.

Jednoduché riadenie komplexnej konverzácie a kontextu

Náš chatbot sa učí z každého rozhovoru a čím viac rozhovorov absolvuje, tým je kvalitnejší. Šetrí tak veľa nákladov na údržbu a času.

Účinnosť

Vlastné zlepšovanie

Crowdsourced AI Tréning

Pre dosiahnutie prvotriedneho zážitku s chatbotom sme sa rozhodli implementovať Crowdsourced AI Tréning, ktorý používa viac NLP techník, pre zaistenie presného porozumenia správ. Väčšina chatbotov na trhu využíva len jednu takúto techniku.

Nie sú potrebné žiadne programovacie zručnosti vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu

Pomocou nášho užívateľského rozhrania môžete ľahko spravovať kontext, čo je jedným z problémov vo väčšine chatbotov konkurencie. To vám umožní štruktúrovať komplexné konverzácie bez nutnosti písania kódu.

Flow-based

Jednoduché nastavenie

Kombinácia viacerých AI

Bot Builder vám umožňuje vytvoriť inteligentného / vysokokvalitného chatbota bez potreby kódovania, iba pomocou nášho rozhrania prístupného z celého sveta.

Flexibilné hosťovanie

Rešpektujeme súkromie dát našich klientov. Preto sme flexibilní pri hosťovaní a prispôsobovaní našich chatbot riešení. Môžete prispôsobiť úplne všetko!

Bot Builder rieši tieto problémy

Zdĺhavé trénovanie

Trénovanie NLP techniky je únavné a časovo náročné. Vyžaduje si tiež nepretržitú aktualizáciu.

Kontextové riadenie

Riadenie kontextu komplexného rozhovoru je veľmi náročné a má veľký vplyv na zážitok používateľov.

Technická zložitosť

Je potrebné mať pokročilé programovacie zručnosti na vytvorenie inteligentného chatbota.

Flexibilita riešení

Existujúce riešenia poskytujú veľmi obmedzenú flexibilitu pri hosťovaní a prispôsobovaní pre dosiahnutie mimoriadnej bezpečnosti a kvality.

"Keby som mal hodinu na vyriešenie problému, strávil by som 55 minút premýšľaním o samotnom probléme a 5 minút jeho riešením."

- Albert Einstein

Referencie